Nederlandse Ambassade in Stockholm, Zweden

Zaken doen in Zweden

De handelsafdeling van de Nederlandse ambassade in Stockholm verstrekt algemene en sectorspecifieke informatie aan Nederlandse bedrijven die willen exporten naar of investeren in Zweden. Ook voor vragen over de lokale wet- en regelgeving kunnen ondernemers bij ons terecht. De ambassade kan geen volledige marktonderzoeken uitvoeren, maar wij kunnen ondernemers wel ondersteunen bij hun zoektocht naar informatie en nieuwe business leads.

Matchmaking en Holland Branding

De afdeling voor Economie, Handel & Innovatie organiseert ook zogenaamde handelspromotionele activiteiten. Bij deze activiteiten gaat het bijvoorbeeld om de organisatie van een seminar of het opzetten van een matchmaking bijeenkomst. Het doel van zulke activiteiten is – naast algemene “Holland Branding”  – om Nederlandse expertise en bedrijven beter op de kaart zetten in Zweden en het in contact brengen van Nederlandse bedrijven met potentiële Zweedse zakenpartners.

Centrale contactpunten in de EU voor dienstverlenende ondernemers

De EU-Dienstenrichtlijn maakt het voor dienstverlenende ondernemers eenvoudiger om in Europa zaken te doen. De richtlijn neemt een aantal belemmeringen weg en vergemakkelijkt het regelen van formaliteiten in de EU-lidstaten. Alle lidstaten hebben vanaf 28 december 2009 een centraal elektronisch loket waar u als dienstverlenende ondernemer terecht kunt. In Nederland is dat  Ondernemersplein.nl, in Zweden kunt u terecht op  Verksamt.se.

Centraal contactpunt in Zweden voor vragen over regelgeving voor producten

Het centrale contactpunt voor goederen helpt bedrijven die willen importeren of exporteren naar Zweden met informatie over de regels die gelden voor specifieke producten in Zweden. Vragen kunnen worden ingediend per e-mail of telefoon en worden beantwoord binnen 15 werkdagen na ontvangst door het Contact Point.  
Meer informatie: http://www.kommers.se/In-English/Areas-of-Expertise/Kontaktpunkt-Produkter/
 

Meldpunt voor handelsbelemmeringen

Wanneer u als Nederlandse ondernemer op een buitenlandse markt geconfronteerd wordt met oneerlijke concurrentie of het ongelijk/discriminatoir toepassen van de bestaande regelgeving door buitenlandse overheden, dan kunt u met uw klacht terecht bij het  Meldpunt Handelsbelemmeringen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland.

Handelsvragen en meer informatie 

Voor aanvullende informatie over zaken doen in Zweden (en andere landen) kunt u ook terecht op de website van de  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vindt u geen antwoord op uw vragen?  
Stuur uw vraag dan naar  sto-ea@minbuza.nl.