Nederlandse Ambassade in Stockholm, Zweden

Nederlandse verenigingen in Zweden

De Hollandse Club Stockholm
Box 15129
104 65 Stockholm
E-mail: info@dhcs.se
www.dhcs.se

Zweeds Nederlandse Vereniging in Gotenburg
c/o Mona Arfs
Hällstigen 21
436 40 Askim
E-mail: mona@arfs.se
www.svenedfor.se

Nederlands Zweedse Vereniging in Uppland
E-mail: richard_faber@yahoo.com
http://user.it.uu.se/%7Erolandb/NLiUppland/


Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van studenten die hun studie in het buitenland doen. Via hun website kan je in contact komen met andere studenten in je (toekomstige) studentenstad, voor bijvoorbeeld vragen over huisvesting, visa's en werk. Daarnaast organiseren zij ook van tijd tot tijd evenementen met oer-Hollandse gezelligheid. Aanmelden is geheel gratis.
http://www.wereldwijdestudenten.nl/

Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB)
Deze vereniging behartigt belangen van hen die buiten Nederland wonen in landen van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en een Nederlands pensioen ontvangen. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door het verkrijgen van informatie over en inzicht in de nationale en internationaalrechtelijke regelingen voor gepensioneerden, het plegen van overleg met belangenorganisaties voor gepensioneerden en toezichthouders en door het verstrekken van informatie aan de leden.
Voorzitter: Cees van der Wiel

Email: secretaris@vbngb.eu
www.vbngb.eu